SharePoint a gyakorlatban:

A képzés célja:
A résztvevők a képzés elvégzése után képesek lesznek a SharePoint alapú webhelyeken történő navigálásra, a webhelytartalmak és dokumentumtárak felhasználói szintű kezelésére, a vállalati – SharePointtal támogatott – csoportmunkába történő bekapcsolódásra.

A képzés célcsoportja:
Végfelhasználók, akik napi munkájuks során használni kívánják a SharePoint csoportmunka szolgáltatásait.

A képzés óraszáma: 30 óra

A programba való bekapcsolódás feltételei: átalános iskolai végzettség, Microsoft Windows felhasnálói ismeretek, gyakorlat a Microsofot termékek és az Internet használatában.

A képzés során megszerezhető dokumentum: tanúsítvány

Vizsgainformáció:
A képzés egészéhez kapcsolódó tananyagzáró vizsgát szervezünk az alábbiak szerint:

Gyakorlati vizsgatevékenység: az oktató által összeállított gyakorlati feladatsor megoldása számítógépen, mely a tanult témakörök mindegyikét tartalmazza.

A tananyagzáró vizsga akkor eredményes, ha az előírt feladat(ok) végrehajtása az értékelési útmutató alapján legalább 50%-osra értékelhető.

időtartama:  60 perc

A tanúsítvány abban az esetben megszerezhető, ha a megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

A képzés során megszerezhető kompetenciák/tanulási eredmények:

  • A résztvevők megismerkednek a csoportmunka lehetőségeivel, a dokumentumkezelési funkciókkal, valamint azokkal a legalapvetőbb testreszabási lehetőségekkel, melyekkel komfortosabbá tudják tenni a SharePoint használatát a mindennapi munkában

Tananyagegység:

  1. SharePoint a gyakorlatban

Amennyiben képzésünk felkeltette az érdeklődését, kérem keressen az oktker@oktker.hu email címen vagy a 06-88/421-080 telefonszámon és adunk további tájékoztatást!

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!