Személyiségfejlesztő és konfliktuskezelő tréning

Felnőttképzési engedélyszám:E-000515/2014/D060

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

Képzés célja:
A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a személyiségelemzés alapvető módszereit, a konfliktus fogalmát, okait, lefolyását, típusait és a hatékony konfliktuskezelési technikákat.

Képzés célcsoportja:
Humán közszolgáltatásban dolgozók (köztisztviselők, közalkalmazottak, pedagógusok, egészségügyi alapellátásban dolgozók, szociális alapellátásban dolgozók), valamint bármely személy, aki szeretne megismerkedni a személyiségfejlesztés módszereivel.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: –

Képzés zárása: Aktív részvétel az órákon. A képzés végén a résztvevők „Megfelelt”/”Nem megfelelt” minősítést szerez.

Képzés tanúsítása: Tanúsítvány

Képzési idő:
30 óra (Elmélet: 8 óra, Gyakorlat: 22 óra)

A képzés során megszerezhető kompetenciák: /a képzés elsajátításával a résztvevő képes lesz:/
A személyiségelemzés alapvető módszereinek megismerése.
Nyílt viselkedésformák tudatos kialakítása.
Konfliktus fogalmának megismerése, okai, lefolyása, típusai.
Konfliktuskezelési stílusok megismerése, elemzése.
Konfliktusmegelőzés.
Hatékony konfliktuskezelési technikák.

Modulok:
Személyiségfejlesztés
Szituációk kezelése
Konfliktuskezelés

JELENTKEZÉS