Szervezeti kultúra fejlesztése és leadership management:

A képzés célja:
A menedzsment tudomány számos irányból közelíti meg a vezetőt és annak feladatait. Napjaink egyik aktuális kérdése ugyanakkor, mit tud tenni egy szervezet annak érdekében, hogy vonzó legyen a jövő munkavállalói számára, megtartsa a meglévőket, egy erős munkáltató márkát alakítson ki, egy versenyképességet fenntartó szervezeti kultúrát. Mit tud tenni egy szervezet vezetése annak érdekében, hogy a szervezet stabil, vonzó és megtartó legyen. Képzésünk során erre keressük a választ.

A képzés célcsoportja:

A képzés célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki vállalkozásban legalább csoportvezetői beosztásban dolgozik. A képzés különösen ajánlott: KKV vállalkozások vezetősége számára

Vállalatok tulajdonosainak

Családi vállalkozásokban ügyvezetői/vezetői pozícióra készülő utódoknak,

Olyan szervezetek vezetőinek, akik növelni szeretnék vállalatuk versenyképességét, mind a munkaerő, mind az iparági piacon.

A képzés óraszáma: 16 óra

A programba való bekapcsolódás feltételei: Középfokú

A képzés során megszerezhető dokumentum: tanúsítvány

Vizsgainformáció:

A program során az oktató a résztvevő kompetenciáiban bekövetkezett változásokat az interaktív előadásokat követően a csoport előtt elhangzó visszajelzésekkel értékeli. Az irányított gyakorlatok oktatói megfigyelésére, csoport előtti és egyéni visszajelzéssel a képzés során kerül sor, a tananyagegység elvégzéséhez vizsga nem kapcsolódik.

Megfelelt minősítés – A résztvevő a program legalább 90%-án részt vesz

Nem megfelelt minősítés – A résztvevő több mint 10%-ot hiányzik

A tanúsítvány abban az esetben megszerezhető, ha a megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

A képzés során megszerezhető kompetenciák/tanulási eredmények:

  • Képes a szervezeti értékrend megfogalmazására, és olyan vezetési kultúrát teremt, amely azon túl, hogy megtartja a munkaerőt még arra is ösztönzi, hogy értéket teremtsen
  • A szervezet belső és külső kommunikációjában olyan értéket (érzelmi töltetet, mint például a büszkeség) közvetítve fejleszti a stratégiai gondolkodási készségeket.
  • Képes egyéni, csoportos és szervezeti jövőkép elkészítésére, amellyel közös célt ad a vállalat valamennyi dolgozójának, növelve az elköteleződést és keretet biztosítva a vállalat eredményességét növelő akcióknak.
  • Érti a szervezeti kultúra logikáját, tudatosan törekszik a vezetői hitelesség és vezetői profil kialakítására. Felismeri a munkatársi játszmákat, beazonosítja a munkatársi hálózatokat, és képes ezeket a szervezet erősítése céljából felhasználni.
  • Képes problématérkép alkalmazásával elősegíteni a szervezeti döntéshozatalt, amelyben bemutathatók a helyzetértékelésen alapuló egyes konkrét kihívások. A problématérkép megalapozza a megfelelő célrendszer kialakítását, mint a stratégiai koncepció részét. (pl.: döntési fa és döntési mátrix)

Tananyagegység:

  1. Fókuszban a vezető
  2. Fókuszban a vállalat
  3. Fókuszban a csapatom
  4. Szervezetfejlesztési eszközök

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!