TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ OKJ – TANFOLYAM

(OKJ 51 344 02) (OKJ 51 344 01) 29/2016 (VIII.26.) SZVK

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

2 az 1-ben OKJ-képzés: Társadalombiztosítási ügyintéző és Bérügyintéző OKJ-tanfolyamok
A Társadalombiztosítási ügyintéző és Bérügyintéző OKJ-s tanfolyamok együttes elvégzésére ad lehetőséget a meghirdetett felnőttképzés. A két tanfolyam közös modulja a munkaerő-gazdálkodási modul, mely mindkét képzés része, ezért csak egyszer kell teljesíteni. A két tanfolyam így rövidebb idő alatt és alacsonyabb költséggel végezhető el, további előnye, hogy két OKJ-s bizonyítványt kapnak a tanfolyam végén sikeresen vizsgázók.

1. Társadalombiztosítási ügyintéző OKJ-tanfolyam
Nyilvántartásba vételi szám: E-000515/2014/A006
A képzés célja:
A Társadalombiztosítási ügyintéző OKJ-képzés sikeres elvégzésével a résztvevők képessé válnak a munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyek intézésére, a nyilvántartások vezetésére. A TB-ügyintéző tanfolyamon tanultak segítségével kompetenciát szereznek a hallgatók a biztosítottak társadalombiztosítási lapjainak vezetésére, a kifizetett ellátások nyilvántartására, adatok, igazolások készítésére és küldésére a társadalombiztosítási szerveknek. A munkavállalókkal kapcsolatos munkaerő-gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat képesek ellátni az OKJ-képesítéssel, és a nyilvántartásokat szakszerűen vezetni.
Az OKJ-képzés célcsoportja:
Olyan érettségi vizsgával rendelkező felnőttek, akik a társadalombiztosítás és bérügyintézés terén kívánnak elhelyezkedni, illetve munkájukhoz OKJ-szakképesítést kívánnak szerezni.
A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: Érettségi vizsga

Az OKJ-képzés során megszerezhető kompetenciák:
• a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs (bérszámfejtés, járulék-nyilvántartás, stb.) feladatok ellátása
• az egészség- és társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartások ellátása
• az adatok összegyűjtése további feldolgozás céljából
• munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumok rendszerezése, iratkezelés végzése
• feladatai elvégzéséhez szükséges eszközök (telefon, számítógép, faxgép, írógép, íróeszközök, irodaszerek, naptár, bélyegzők, fénymásoló, stb.) használata
Modulok:
10154-16 Munkaerő-gazdálkodás
10155-16 Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása

2. Bérügyintéző OKJ-tanfolyam
Nyilvántartásba vételi szám: E-000515/2014/A007
Az OKJ-képzés célja:
A Bérügyintéző OKJ-tanfolyam során szerzett szakképesítéssel a résztvevők alkalmasságot szereznek a bérszámfejtéssel kapcsolatos feladatokat ellátására, a munkavállalókkal kapcsolatos munkaerő gazdálkodáshoz kapcsolódó ügyek intézésére és nyilvántartások vezetésére a gazdasági élet különböző szereplőinél.

A képzés célcsoportja:

Olyan felnőttek, akik érettségi vizsgával rendelkeznek, és a bérszámfejtés, bérügyintézés terén kívánnak szakmai ismereteket és gyakorlatot, valamint OKJ-szakképesítést szerezni.
Az OKJ-képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: Érettségi vizsga
A képzés során megszerezhető készségek:
• a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs (bérszámfejtés, járulék-nyilvántartás, stb.) feladatok ellátása
• a munkavállalók munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos közreműködés
• a bérügyi nyomtatványok értelmezése és kitöltése
• az adatok összegyűjtése további feldolgozás céljából
• a bérügyintézői munkakörhöz kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumok rendszerezése, iratkezelés végzése
Modulok:
10154-16 Munkaerő-gazdálkodás
10151-16 Bérügyi szakfeladatok ellátása

Az OKJ-képzés zárása:
Valamennyi modulzáró vizsga, valamint a komplex szakmai vizsga eredményes letétele.
Az OKJ-képzés tanúsítása:
2 db OKJ-bizonyítvány

Képzési idő: 156 óra (Elmélet:108 óra, Gyakorlat:48 óra)
Képzés ára: 105.800 Ft
Vizsgadíj: 65.000+55.000 Ft

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!