Társasházkezelő:

(Államilag engedélyezett programkövetelmény alapján megvalósuló képzés)

Kinek ajánljuk a képzést?
A képzés célja, hogy a társasházkezelő képes legyen gazdasági elemzés alapján, ajánlatot készíteni az épület fenntartására vonatkozóan. Szervezi az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, irányítja és ellenőrzi a tervezett felújításokat. Adminisztrációs, szervezési és ellenőrzési feladatokat lát el. Javaslatokat dolgoz ki a társasház gazdálkodása, a közös tulajdonú épületrészek hasznosítása kérdéseiben. Pályázatokat ír.

Milyen ismereteket ad a képzés?
Megismeri a társasház alapdokumentumait, illetve a társasházi szervek felépítését és működését. Tisztában van az épület műszaki állapotával és javaslatokat tesz felújításokra. Kezeli a társasház vagyonát a számviteli törvény és egyéb jogszabályok alapján könyvelési feladatokat lát el. Közgyűlést készít elő. A közgyűlés határozatait végrehajtja.

A képzéshez tartozó programkövetelmény itt elérhető.

Képzés azonosító: 04134002
Képzés óraszáma: 240 óra
Képzésbe való bekapcsolódás feltételei: érettségi végzettség

A képzés során megszerezhető dokumentum: tanúsítvány
Képzési napok: hétköznap délutánonként vagy/és szombat délelőttönként

Vizsgainformáció:
A hallgatók a képzés végét követően képesítővizsgára jelentkezhetnek. A képesítővizsgát nem a képző, hanem független akkreditált vizsgaközpont szervezi.

Képesítő vizsgára bocsátás feltétele: A képzés sikeres elvégzését igazoló a képző által kiállított tanúsítvány. Abban az esetben megszerezhető, ha a megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

1. Írásbeli vizsga:  Társasházkezelő írásbeli vizsga
2. Projektfeladat:  Társasházkezelési terv készítése

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!

Képzési díj: 105.000 Ft