VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ OKJ – TANFOLYAM

(OKJ 55 344 07) – 25/2017 (VIII.31.) SZVK; Nyilvántartásba vételi száma: E-000515/2014/A018; 25/2017 (VIII.31.) SZVK szerinti program

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

A képzés célja:
A Vállalkozási mérlegképes könyvelő OKJ-tanfolyam során a résztvevők alkalmasságot szereznek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítására, vezetésére, számviteli beszámoló készítésére. Az OKJ-s szakmai képesítéssel képesek lesznek ellátni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak. A tanfolyamon tanultak alapján kialakítják a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolást, a beszámolókészítés rendszerét, módszerét, ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.
A vállalkozási mérlegképes könyvelő ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámolókészítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Az OKJ-s képesítésnek köszönhetően alkalmas a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként ellátni.
Az OKJ-képzés célcsoportja:
Olyan érettségi vizsgával és a képzés szakmai és vizsgakövetelményében szereplő előzetes szakképesítéssel rendelkező felnőttek, akik a vállalkozások mérlegképes könyvelői feladatainak ellátásához szeretnének mélyebb szakmai ismereteket, illetve OKJ-s szakképesítést szerezni.
A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: Érettségi vizsga
Szakmai végzettség:
• az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
• 54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző
• 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
• 54 344 04 Államháztartási ügyintéző
Korábban megszerezett szakmai előképzettség beszámítása:
• korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés, továbbá aki a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel szempontjából regisztrált mérlegképes könyvelő, vagy
• felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) iskolai végzettség (oklevél, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga) esetében – amennyiben nem közgazdasági felsőoktatásban szerzett végzettség –, legalább két év pénzügyi, vagy számviteli területen szerzett (igazolt) gyakorlat, vagy
• az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22) Korm. rendelet szerinti, az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valuta-ügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj-ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy
• az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti, a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések, továbbá az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valuta-ügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj-ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy
• az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti, a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel valutapénztáros, vámkezelő, vámügyintéző, jövedéki ügyintéző szakképesítés), vagy
• a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI.21.) EMMI rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terülten pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzésben szerzett szakképzettség.

Az OKJ-képzés során megszerezhető kompetenciák:
• közreműködés az összevont (konszolidált) beszámoló összeállításában, a feladatok elvégzéséhez szükséges jogszabályok alkalmazása
• a pénzforgalommal összefüggő feladatok ellátása
• a befektetési és finanszírozási pénzügyi döntések előkészítése, lebonyolítása
• a vállalkozás pénzügyi helyzetének megállapítása
• az adójogszabályok alkalmazása, az adóbevallás összeállítása és az adóbevalláshoz kapcsolódó adóellenőrzéssel összefüggő feladatok ellátása
• a számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a vállalkozás számviteli politikájának és az egyéb előírt számviteli szabályzatok, valamint a vállalkozás számlarendjének összeállítása
• a főkönyvi és analitikus nyilvántartások vezetése
• a vállalkozás beszámolójának, üzleti jelentésének összeállítása
• a sajátos értékelési előírások alkalmazása
• a vállalkozás költségelszámolási rendszerének kialakítása
• az alapítással, átalakulással, felszámolással és végelszámolással kapcsolatos számviteli feladatok ellátása
• a munkakörhöz kapcsolódó számítógépes programcsomagok használata
• közreműködés a főkönyvi és az analitikus nyilvántartási rendszer, alrendszerek információs rendszerének kialakításában
• a vállalkozás működésének, az ok-okozati összefüggések feltárásának vizsgálata
• az erőforrásokkal való gazdálkodás elemzése
• részvétel a tulajdonosi és belső ellenőrzési feladatok ellátásában

Modulok:
10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban
10809-12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban
10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása
10775-16 Adózási feladatok ellátása
10808-16 Számviteli feladatok a gyakorlatban
11886-16 Számviteli szervezési feladatok gyakorlata
10789-12 Elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása

Az OKJ-képzés zárása:
Valamennyi modulzáró vizsga, valamint a komplex szakmai vizsga eredményes letétele.

Az OKJ-képzés tanúsítása:
OKJ-bizonyítvány

Képzési idő:
320 óra (Elméleti órák száma: 192, Gyakorlati órák száma: 128)

Képzés ára: 199.950 Ft

Vizsgadíj: 79.000 Ft

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!