Zöldség-gyümölcs felelős:

A képzés célja:
Olyan áruházi Zöldség-gyümölcs felelős képzése, akik képesek biztosítani a friss áru útját a beérkezéstől az értékesítésig, gondoskodni tudnak a termékek megfelelő tárolásáról és kezeléséről. További cél, hogy a képzésben résztvevők képesek legyenek ellenőrizni a termékek minőségét és frissességét, szakszerű tanácsot tudjanak adni a termékekkel kapcsolatban a vásárlóknak.

A képzés célcsoportja:
Olyan személyek, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek és áruházi Zöldség-gyümölcs felelős végzettséget szeretnének szerezni.

A képzés óraszáma: 40 óra
A programba való bekapcsolódás feltételei: alapfokú iskolai végzettség, Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

A képzés során megszerezhető dokumentum: tanúsítvány
Vizsgainformáció:
A hallgatóknak a képzés végét követően szakmai záró beszámolót kell készíteni. A szakmai záró beszámoló írásbeli és gyakorlati részből áll, mely minden tananyagegység tartalmi követelményére kiterjed. Akkor sikeres a beszámoló, amennyiben az írásbeli részt és a gyakorlati részt is minimum 51 % -os szintre teljesíti a résztvevő.

A tanúsítvány abban az esetben megszerezhető, ha a megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

A képzés során megszerezhető kompetenciák/tanulási eredmények:

 • Ismeri az alapvető termékeket, tudja azok árujellemzőit.
 • Ismeri a hűtési lánc és a hiány alapú feltöltés fogalmát.
 • Ismeri az áruházi zöldség-gyümölcs értékesítő hely megjelenésére vonatkozó alapvető esztétikai szabályokat, és a kihelyezett termékekre vonatkozó implantációs (kihelyezési) alapelveket.
 • Ismeri az áruházi zöldség–gyümölcs értékesítő helyen értékesített termékekre vonatkozó súly- és árkijelzési szabályokat, valamint az alapvető dekorációs típusokat és eszközöket
 • Rendelkezik a zöldség-gyümölcs területen értékesített termékek minőségi kritériumaira vonatkozó alapismeretekkel.
 • Ismeri a vásárlókkal való kapcsolattartás alapelveit, kommunikációs normákat, és a verbális és non-verbális kommunikációs eszközök alkalmazásának helyes gyakorlatát.
 • Felismeri a vásárlók alapvető típusait, magatartásukat és standard igényeiket.
 • Ismeri a munkahelyi magatartási és viselkedési elvárásokat.
 • Ismeri a munkatársakkal való együttműködés szabályait.
 • Tudja, kihez kell fordulnia a probléma, vagy esetleges konfliktushelyzet megoldása érdekében.
 • Ismeri a HACCP minőségügyi rendszer zöldség-gyümölcs értékesítő helyre vonatkozó elemeit és minőségügyi dokumentumait.
 • Ismeri a frissességi szerződést és annak elemeit.
 • Tájékozott a zöldséggyümölcs tevékenységekhez kapcsolódó hatóságokról, felügyeleti szervekről és tevékenységükről.
 • Ismeri a zöldség-gyümölcs tevékenységekhez kapcsolódó belső audit eljárásait.
 • Azonosítani tudja a zöldség-gyümölcs piactér szükségleteit (család, alcsalád szinten) és a nagy szezonokat.
 • Ismeri a napi munkája során használandó eszközöket, gépeket és berendezéseket (mérleg, béka, dekorációs eszközök, PDA, vonalkód) és azok működési módját, valamint a nem rendeltetésszerű használat következményeit.
 • Ismeri a tevékenységhez kapcsolódó alapvető folyamatokat (raktározás, tárolás, termékek eladásra történő előkészítése, leértékelése, leltár) és az esetleges rendkívüli eseményeket (pl. baleset, kiürítés).
 • Ismeri a gazdasági alapfogalmakat (forgalom, hiány, ÁEF, veszteség, tára, pénztári visszáru stb.) és tudja, hol találkozik azokkal a napi munkafolyamatai során.
 • Ismeri az értékesítési terület alapvető gazdasági indikátorait.

Tananyagegység:

 1. A zöldség-gyümölcs termékköre vonatkozó termékismeret
 2. A zöldség-gyümölcs termékismeret a gyakorlatban
 3. Munkahelyi együttműködés és vásárlói kommunikáció alapjai
 4. Munkahelyi együttműködés és vásárlói kommunikáció a zöldség-gyümölcs értékesítő helyen
 5. Higiéniai, élelmiszerbiztonsági és minőségügyi alapismeretek
 6. Higiéniai, élelmiszerbiztonsági és minőségügyi alapismeretek a zöldség-gyümölcs értékesítő helyen
 7. Gazdálkodási ismeretek alapjai
 8. Gazdálkodási ismeretek a zöldség és gyümölcs termékek értékesítése során

Amennyiben képzésünk felkeltette az érdeklődését, kérem keressen az oktker@oktker.hu email címen vagy a 06-88/421-080 telefonszámon és adunk további tájékoztatást!

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!