Hús-és hal önkiszolgáló felelős:

A képzés célja:
A képzés sikeres elvégzésével a Hús-és hal önkiszolgáló felelős végzettséggel rendelkező személy tudjon együttműködni a friss áru mozgatásában és a termékek kihelyezésében, gondoskodni a termékek szakszerű árkijelezettségéről.
Az előírásoknak megfelelően tudja vezetni a HACCP nyomonkövetéseket, munkaterületét tisztán és rendben tartani.
Tudja udvariasan fogadni a vásárlót, kérdés esetén felvilágosítást adni a termékekkel kapcsolatban. Figyelemmel kísérni a készletet, a termékek fogyaszthatósági idejét biztosítani a termékek tárolásának megfelelő feltételeit, elvégezni a selejtezés, leltározás folyamatát.

A képzés célcsoportja:
Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező felnőttek, akik motiváltnak és képesnek érzik magukat a Hús-és hal önkiszolgáló felelősi feladatok ellátására

A képzés óraszáma: 30 óra
A programba való bekapcsolódás feltételei: alapfokú iskolai végzettség, Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

A képzés során megszerezhető dokumentum: tanúsítvány
Vizsgainformáció:
A hallgatóknak a képzés végét követően szakmai záró beszámolót kell készíteni. A szakmai záró beszámoló írásbeli és gyakorlati részből áll, mely minden tananyagegység tartalmi követelményére kiterjed. Akkor sikeres a beszámoló, amennyiben az írásbeli részt és a gyakorlati részt is minimum 51 % -os szintre teljesíti a résztvevő.

A tanúsítvány abban az esetben megszerezhető, ha a megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

A képzés során az alábbi kompetenciákra /tanulási eredményekre lesz képes a résztvevő:

 • megismerni a húsipari alapfogalmakat. Ismerni a forgalmazott húsipari termékek szükségletek szerinti csoportosítását, az állatfajták szerinti húsrészeket, a hús- és halpiacok választékait, a szezonális termékeket,
 • a termékek beazonosítására és csoportosítására,
 • megismerni a hús- és hal termékspecifikációkat, a különböző húsrészek jellemzőit, minőségi elvárásait, tulajdonságait,
 • azonosítani a termékspecifikációkat és megkülönböztetni az egyes húsrészeket,
 • megismerni a hús- és hal területek feltöltésének folyamatát,
 • szakszerűen feltölteni a hűtőket,
 • alkalmazni a minőségi áru kihelyezésére és esztétikus feltöltésre vonatkozó szabályokat.
 • megismerni a hús és hal termékekre vonatkozó súly-, és árkijelzési szabályokat, valamint az alapvető dekorációs típusokat és eszközöket,
 • a termékinformációk és dekorációs anyagok szakszerű megjelenítésére,
 • megismerni a különböző hús-és haltermékek esetében előforduló minőségi hibákat, az észrevételek továbbításának folyamatát,
 • a termék eladhatóságának megítélésére,
 • érdeklődéssel, önállóan, felelősségteljesen ellátni feladatát,
 • megismerni a vásárló fogadásának alapvető szabályait, a vásárlófogadás tétjét,
 • alkalmazni a vele szemben támasztott magatartási formákat,
 • betartani a vásárlófogadásra vonatkozó szabályokat,
 • megismerni az alapvető vásárlótípusokat, a standard vásárlói igényeket,
 • a vásárlótípusok beazonosítására,
 • elkötelezetten végezni munkáját,
 • megismerni és betartani a higiéniai és élelmiszer biztonsági előírásokat,
 • érteni a HACCP minőségügyi rendszer hús- és hal önkiszolgáló területekre vonatkozó elemeit és minőségügyi dokumentumait,
 • a munkaterületének tisztán tartására,
 • az élelmiszer biztonsági veszélyek beazonosítására és megelőzésére,
 • megismerni a személyi és üzemi higiénia általános szabályait, a kézmosás jelentőségét,
 • betartani az üzemi higiéniára vonatkozó szabályokat,
 • megismerni és alkalmazni az élelmezési tevékenység technológiai lépéseire vonatkozó alapvető előírásokat,
 • megismerni az élelmiszerkereskedelem szakaszait az áruházban,
 • megismerni és alkalmazni a hús- és haltermékek tárolásának, ellenőrzésének szabályait,
 • fogyasztó-, illetve fogyasztás orientált szemlélettel tekinteni munkaterületére,
 • érteni a hús- és hal önkiszolgálóval kapcsolatos gazdasági alapfogalmakat (forgalom, selejt, hiány, veszteség, választék, szükséglet, kereslet),
 • értelmezni a gazdasági mutatók javítására irányuló erőfeszítéseket,
 • megismerni és alkalmazni a raktárszegmentáció alapszabályait, a FEFO és FIFO elvet, a rotáció fogalmát, a raktárkészletet,
 • megismerni a beérkezések kezelésének folyamatát, a komissiózás lényegét,
 • megismerni az IEV fogalmát, a leltár célját, a leltár felvételének menetét,
 • elvégezni a leltározási tevékenységeket,
 • megismerni a veszteségtényezőket (selejt, kiárusítás), tudni azok folyamatát,
 • elvégezni a selejtezés és leértékelés folyamatába tartozó tevékenységeket
 • pontosan, körültekintően ellátni a termék raktározását,
 • precízen végezni a leltározást.

Tananyagegység:

 1. Hús-és halárukra vonatkozó termék alapismeretek
 2. A vásárlói kommunikáció alapjai
 3. Higiéniai és élelmiszer-biztonsági alapok
 4. Hús-és hal területekre vonatkozó áruházi gazdálkodási alapismeretek

Amennyiben képzésünk felkeltette az érdeklődését, kérem keressen az oktker@oktker.hu email címen vagy a 06-88/421-080 telefonszámon és adunk további tájékoztatást!

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!