Konfliktuskezelő problémamegoldó tréning:

A képzés célja:
A résztvevők a képzés elvégzésével a mindennapi tevékenységük során képesek lesznek a felmerülő konfliktusok tudatos és szakszerű kezelésére.

A képzés célcsoportja:
A tréninget azoknak ajánljuk, akik szükségesnek tartják, hogy hatékony konfliktuskezelési és kommunikációs technikát sajátítsanak el a munkatársakkal és ügyfelekkel való jó kapcsolat kialakítása és megtartása érdekében.

A képzés óraszáma: 24 óra
A programba való bekapcsolódás feltételei: érettségi bizonyítvány

A képzés során megszerezhető dokumentum: tanúsítvány
Vizsgainformáció:

Szóbeli vizsgatevékenység

időtartama:  30 perc

leírása:

az oktató által összeállított feladatokból , amelyek a tanult témakörök  valamelyikét tartalmazza a résztvevő egyet kihúz, 15 perc felkészülés után 10 – 15 percben erről beszámol. A tananyagegység záró vizsga akkor sikeres, ha legalább 50 %-osra sikerül a résztvevőnek.

A tanúsítvány abban az esetben megszerezhető, ha a megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

A képzés során megszerezhető kompetenciák/tanulási eredmények:

  • Képessé válik a résztvevő bizonyos konfliktusok megelőzésére
  • A résztvevő megismeri a konfliktusok fajtáit és okait, szokásos lefolyásukat, a kialakult konfliktusokat mélyebb szinten megérti
  • A résztvevő megismeri a különböző konfliktuskezelési stílusokat, illetve jártasságot ad a szituációnak megfelelő konfliktuskezelési stílus kiválasztása terén
  • Felkészülté válik a résztvevő a nehéz helyzetek kezelésére, szándéka és elvárásai világos, egyértelmű, megfogalmazására, ezáltal az aktív felelősségvállalásra

Tananyagegység:

  1. Konfliktuskezelő, problémamegoldó tréning

Amennyiben képzésünk felkeltette az érdeklődését, kérem keressen az oktker@oktker.hu email címen vagy a 06-88/421-080 telefonszámon és adunk további tájékoztatást!

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!