Munka és magánélet összehangolása:

A képzés célja:
A munkavállaláshoz szükséges ismeretek, életviteli készségek, mentális egészség támogatása annak érdekében, hogy személyiségét fejleszthesse és be tudjon illeszkedni a társadalomba és foglalkoztatható legyen. A munka és a magánélet területeinek megismerése. Az összehangolás szükségességének megértése az életvezetésben és a munka-magánélet egyensúly-szemléletben. Annak megértése, hogy az ember hogyan járulhat hozzá döntéseivel mindkét területhez, a lelki egészséghez. Önismeret és énkép támogatása. Az emberi különbözőségek megismerése az érzékelésben, észlelésben, gondolkodásban, cselekvésben, vérmérsékletben. Pozitív viszonyulás (szándék, akarat) alakítása a kapcsolatokhoz mindkét területen. A konfliktusos helyzetek megismerése, értelmezése és a beszéd jelentőségének megértése. Személyes ügyesség növelése cselekvőképességhez kommunikációs helyzetekben: az indulatkezelésben, ütközések során, célok megfogalmazásában, kudarc kezelésében.

A képzés célcsoportja:
Helyi munkanélküliek, többségében romák, alacsony iskolai végzettséggel. Azok a munkanélküliek, akiknél az olvasás, írás, számolás, szóbeli kommunikáció, életvezetési és munkavállalói készségek témakörökben meglévő kompetenciák fejlesztésre szorulnak.

A képzés óraszáma: 40 óra
A programba való bekapcsolódás feltételei: Írni, olvasni tudás.

A képzés során megszerezhető dokumentum: tanúsítvány
Vizsgainformáció:
A résztvevőknek a képzés egészéhez kapcsolódó tananyagzáró vizsgát kell tenniük: az oktató által kidolgozott záróteszt kitöltése.
A tananyagegység záró vizsga akkor sikeres, ha legalább 31 %-osra sikerül a résztvevőnek.

A tanúsítvány abban az esetben megszerezhető, ha a megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

A képzés során megszerezhető kompetenciák/tanulási eredmények:

  • A résztvevő képes lesz megismerni szerepét a világban és az élet különböző területein (nemi, család, munkahely) és érteni a munka-magánélet meghatározását. Megfogalmazni értelmes értékeket önmaga számára, ismeri a kötelezettségeket e területeken és  igényli a munka, csalá, magánidő egyensúlyát a lelki egészsége védelmére.
  • A résztvevő képes lesz érteni a munka-magánélet összehangolásának szempontjait, felismeri a belső hajtóerő, az önismeret jelentőségét az élet kötelezettségeinek sűrűjében való eligazodáshoz, a megfelelő problémamegoldáshoz. Fejlődik az önbizalma, képes lesz együttműködésre.
  • A résztvevő képes lesz érteni az érzelmek és a gondolkodás, az akarat, a beállítódás és a tanulás jelentőségét. Célokat megfogalmazni önmaga számára.
  • A résztvevő képes lesz megfogalmazni jelenlegi életvezetési szokásait, s képes lesz a fontosságok megfogalmazására életterületein és fejleszteni tudja saját viselkedését.

Tananyagegység:

  1. Értelmes és egészséges élet. Munka és magánélet.
  2. Önismerete és személyiségfejlesztés.
  3. Az ember pszichikus funkcióinak szerepe. A beállítódás, az akarat és a tanulás jelentősége.
  4. A célok szerepe. Problémamegoldás, kommunikáció, konfliktusok.

Amennyiben képzésünk felkeltette az érdeklődését, kérem keressen az oktker@oktker.hu email címen vagy a 06-88/421-080 telefonszámon és adunk további tájékoztatást!

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!