Családpedagógia 6 éven aluli gyermekkel foglalkozó szakembereknek

Program alapítási engedélyszáma: 27282/147/2016

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja hogy a résztvevőknek ismereteket nyújtson a családokkal való hatékony kommunikációról pedagógiai munkaformák közül az egyéni bánásmódról és családkonzultációról. Cél az ismereteik bővítése az egyes kapcsolati munkaformákra vonatkozó elméletekkel illetve módszertani repertoárjuk gazdagítása, melyekkel még hatékonyabbá válnak a családokkal történő konstruktív beavatkozások tervezésében.

Az elõírt tartalmi követelmények:
A résztvevők rendelkeznek a kisgyermekkel való foglalkozáshoz szükséges családpedagógiai ismeretekkel. Értik és ismerik a rendszerszemléletű megközelítés lényegi elemeit. Rendelkeznek a nevelőmunkához szükséges kommunikációs alapismeretekkel. Képesek – a gyermek hozzátartozóival partneralapú kapcsolat kialakítására, fenntartására, – a gyermekintézmény partnereivel előítélet-mentes, kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszert kialakítására, – szakmai szituációkban szakszerűen, közérthetően és hitelesen kommunikálni, a gyermeket érintő problémák esetén segítséget nyújtani, a megoldási lehetőségek kidolgozásában közreműködni. Szakmai szituációkban szakszerűen, közérthetően és hitelesen képesek kommunikálni, a gyermeket érintő problémák esetén segítséget nyújtani, a megoldási lehetőségek kidolgozásában közreműködni. Felismerik és hatékonyan kezelik a krízishelyzeteket. Törekszenek a kulturális önazonosság megőrzésének, ápolásának elősegítésére és a gyermekközösségbe történő beilleszkedés támogatására.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: főiskola; óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, pszichológus, orvos, szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus, szociális szervező, védőnő; csecsemő- és kisgyermeknevelő, orvos, pszichológus, pedagógus,
védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettség
– megelõzõ szakmai gyakorlat: –
– egyéb, éspedig:-

A 2018. évben lezajlott továbbképzések minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzése:

Zalaegerszeg 2018.01.09, 2018.01.10, 2018.01.17
Almásfüzitő 2018.02.12-13, 2018.02.19
Szombathely 2018.02.12-13, 2018.02.19
Kaposvár 2018.02.15-16, 2018.02.23
Veszprém 2018.02.19-20, 2018.02.26
Zalaegerszeg 2018.02.19-20, 2018.02.26
Győr 2018.02.22-23, 2018.03.02
Veszprém 2018.02.26-27, 2018.03.05
Győr 2018.03.19-20, 2018.03.26
Sopron 2018.03.26-27, 2018.04.06
Sopron 2018.04.09, 2018.04.16, 2018.04.23
Veszprém 2018.04.09, 2018.04.16, 2018.04.23
Kaposvár 2018.04.09, 2018.04.16, 2018.04.23
Szombathely 2018.04.12-13, 2018.04.20
Enying 2018.04.13-14, 2018.04.21
Sopron 2018.04.13, 2018.04.20, 2018.04.27

A program tartalmának rövid ismertetése:
Az óvoda és a családi napközi esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése érdekében szükséges az óvodák és családi napközik munkatársainak továbbképzése, szakmai támogatás, valamint az érdekelt szereplők hálózatos együttműködésének elősegítése.
Ezt kívánja elősegíteni a Családpedagógia 6 év alatti gyermekkel foglalkozó szakembereknek című továbbképzés. A család rendszerként való fogalmának hangsúlyozása, mely rendszer fejlődhet, javítható, védelmet nyújt. A család a szeretet-kapcsolat erőrendszere. A továbbképzés lehetőséget nyújt az intrapszichés és interperszonális történések elemzésére, a konfliktuskezelési technikák megismerésére, valamint az egyéni stratégiák kidolgozásához. Strukturált technikákkal, személyiségfejlesztő és önismereti gyakorlatokkal kívánjuk formálni a szakma szempontjából fontos attitűdöket és értékeket. A szakemberek megismertetése a csoportszobai interakciók kommunikációs szinten történő elemzésével, értelmezésével. További cél a csoportszobai interakciók elemzéséhez szükséges hatékony kommunikáció megtapasztalása, a hozzátartozó technikák jelentősége a nevelőmunkában.

A minősítés érvényes: 2021. 12. 23.
Továbbképzés pontértéke: 30 pont
Továbbképzés időtartama: 30 óra (E: 15,5 óra, Gy: 14,5 óra)
Minimum-maximum létszám: 10-25 fő
Továbbképzés díja: 38.000 – 60.000,-Ft

Az ismeretek számonkérésének módja:
Elméleti tudást ellenőrző feladatsor – teszt kitöltése.
A teszt kérdési a képzés során elsajátított fogalmak ismeretére kérdez rá.
A teszt a professzionális pedagógusi kommunikáció, a rendszerszemlélet, a reflektivitás, a kritikiai gondolkodás, és a krízishelyzetek kezelése témakörökben tartalmaz feleletválasztásos formában kérdéseket.
A résztvevők a képzés végén, az utolsó foglalkozás napján, kontaktórán kívüli időkeretben tesztet töltenek ki A teszt a kérelemhez csatolva a Dokumentumok között található.
Az értékelés szempontja: a tanult fogalmak és elméleti ismeretek pontos és szakszerű használata.
A teszt értékelése: Megfelelt – nem felelt meg minősítés.
A résztvevő 15 jó válasz esetén megfelelt minősítést kap.
A tanúsítvány kiadásának feltétele részvétel a foglalkozások 90 %-án, valamint a záró – teszt kitöltése minimum 15 helyes válaszadással.